Viktig informasjon til våre kunder

Legegodkjenning

Etter at du har bestilt din behandling hos oss, vil du i dagene før timen(ca. 3-0 dager før) motta skjema fra oss, som vi ønsker utfylt før du møter opp hos klinikken. Skjemaene inkluderer egenklæring og samtykke for de behandlinger du har bestilt, samt Covid-19 skjema.

Vår ansvarlige lege vil i forkant av din time se over alle dine opplysninger og vurdere hvorvidt du er godkjent for behandling, om ytterligere informasjon er nødvendig for godkjenning, eller om din behandling ikke kan gjennomføres av hensyn til din egen helse.

Legegodkjenningen koster kr 300 per behandlingstype – BTX, Laser og Fettfjerning.
Dette gebyret vil vi legge til beløpet som skal betales når du er ferdig med den aktuelle behandlingen i klinikken.

Din godkjenning er da gyldig i ett år(1 år).
Når dette året er utløpt vil det så kreves en ny legegodkjenning.

Avbestilling

Du kan både bestille og avbestille timer via vårt online bookingsystem. Det er dog ikke mulig å avbestille timer senere enn 24 timer før behandlingstart.

For timer avbestilt under 24 timer før behandlingsstart vil det faktureres et gebyr på kr 510.

Covid-19 Skjema

På bakgrunn av den vanskelige situasjonen vi har med Coronavirus er vi nødt til å ta ekstra hensyn til hverandre. Vi ønsker at alle skal holde seg friske. Du vil derfor, uansett behandling, i dagene før din time motta et Covid-19 skjema fra oss. Vi ønsker at du fyller ut dette skjemaet før du ankommer klinikken.

Det er spesielle tider for oss alle, og vi ønsker å tilby deg som kunde en så trygg hverdag som mulig. Derfor er det viktig at du besvarer spørsmålene presist. Er du i tvil om noe bør du ta kontakt med oss i forkant.

Vi ber alle kunder om følge disse retningslinjer:
⁃ Møt presis til timen din.
⁃ Unngå å ha med ledsager om mulig.
⁃ Unngå bruk av toalettene i klinikken om mulig.
⁃ Unngå bruk av kontanter.
⁃ Ikke ta på gjenstander og overflater i klinikken i den grad det er mulig.
⁃ Sprit hendene før du kommer inn i klinikken.
⁃ Ikke bruk mobiltelefon før og under behandling.

Vi takker så mye for din behjelpelighet!