Tiltak mot Covid-19

Karantene

Dersom du er i karantene skal du ikke gå inn i klinikken.

Hold avstand

Begrens muligheten for smitte ved å holde min. 1 meters avstand.

Håndvask

Vask hendene og benytt fremsatt desinfeksjon før og etter behandling.

Rengjøring

Vi vasker jevnlig berøringspunkter for å redusere smitterisikoen.

Telefon

Unngå bruk av telefon i våre lokaler for å redusere risikoen for smitte.

Covid-19 Skjema

Covid-19 skjemaet du mottok ved bestilling må være utfylt før ankomst.

Antall-begrensning

I vår klinikk tillates det 6 kunder om gangen. Øvrige bes vente utenfor.